عزیزانی که علاقمند به تهیه کتاب تارت و پای از سری کتابهای شیرینی فرنگی جلد ۲ هستند با شماره تلفن های زیر تماس بگیرند.متشکرم

۰۹۳۳۶۹۶۳۷۶۷تهران

۰۹۳۵۸۹۴۱۹۸۴ و ۰۹۱۵۱۲۰۱۲۱۷ شهرستانها