نوروز ۱۳۹۱، امسال فرصت پیدا کردم که با همکاری یکی از خانومهای شیرینی پز سنتی یک شو شیرینی برای نوروز در ایران داشته باشیم. تجربه جالبی بود ... سعی میکنم چند تا از دستوراشم براتون بزارم.